Theo một tài liệu chỉ đạo phát triển được công bố hôm 30/3, Trung Quốc sẽ đảm

bảo khả năng truy cập Internet băng thông rộng cho từng

sinh viên

ở nông thôn và

thành thị vào năm 2020, nhằm đẩy mạnh thông tin hóa giáo dục.

Tài liệu được công bố trên trang web Bộ Giáo dục

Trung Quốc

, bao quát công tác

phát triển thông tin hóa giáo dục trong thập kỷ tiếp theo, cho rằng mạng lưới

thông tin giáo dục ở nước này sẽ được thiết lập vào năm 2020 để bao phủ nhiều

trường học và học viện giáo dục ở các cấp khác nhau để mỗi người và mỗi học sinh

có thể truy cập Internet.

Các số liệu chính thức cho thấy, khoảng 1/2 số học sinh tiểu học, cấp hai và hơn

20% số học sinh các trường cấp ba ở Trung Quốc không thể truy cập Internet.

Nhiều khu vực nông thôn hẻo lánh cũng như các khu vực của những cộng đồng sắc

tộc thiểu số không thể truy cập Internet do không có máy tính cũng như các điều

kiện phù hợp.

Tài liệu nêu chi tiết các biện pháp nhằm “thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số” trong

giáo dục cơ bản, đẩy nhanh thông tin hóa cho giáo dục dạy nghề, thúc đẩy tích

hợp sâu sắc công nghệ

thông tin

giáo dục

đại học, xây dựng các nền tảng dịch

vụ công cộng cho giáo dục thường xuyên.

Tài liệu nhấn mạnh “một môi trường học tập thông tin hóa sẽ được xây dựng cho

mỗi người để có thể truy cập các tài nguyên giáo dục chất lượng cao.”

Một nền tảng giáo dục toàn quốc dựa trên “công nghệ điện toán đám mây” sẽ được

thiết lập vào năm 2015, và nhiều trường học và học viện khác nhau sẽ được kết

nối và chia sẻ thông tin với nhau thông qua một nền tảng có tên Open

University./.

Huy Lê (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *