Theo số liệu của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Nam, kết thúc học kỳ 1 năm học

2012-2013 cũng là thời điểm sau Tết Nguyên đán Quý tỵ, toàn tỉnh có 1.495 học

sinh bỏ học, tập trung ở các huyện miền núi và ở bậc trung học phổ thông.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh

Quảng Nam

đã chỉ đạo Sở Giáo

dục-Đào tạo và các địa phương khẩn trương kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh

kịp thời.

Sở Giáo dục-Đào tạo đã chỉ đạo các trường báo cáo ngay số lượng học sinh

bỏ học được xác lập theo từng thôn, xã để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có văn

bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp huy động số học sinh

bỏ học ra lớp.

Các trường tiếp tục tăng cường thời lượng dạy phụ đạo cho học sinh có học

lực yếu kém, duy trì các lớp tự học ban đêm có hướng dẫn của giáo viên cho các

học sinh nội trú.

Bên cạnh đó, các trường cần nghiên cứu đổi mới phương pháp để phù hợp với

đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh người dân tộc.

Các giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường bám sát lớp, nắm bắt và báo cáo kịp

thời diễn biến về tâm tư tình cảm đối với những học sinh có nguy cơ bỏ học cao.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học sinh theo đúng

quy chế của Bộ Giáo dục-Đào tạo, cụ thể là quản lý chặt chẽ việc đánh giá cho

điểm, xếp loại học sinh, có đánh giá so sánh trong từng bộ môn, không để học

sinh

ngồi nhầm lớp

.

Sở Giáo dục-Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện có tỷ lệ học

sinh bỏ học nhiều định kỳ mở các hội nghị giáo dục ở cơ sở, huy động những người

có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản bàn biện pháp khắc phục tình

trạng học sinh bỏ học.

Ông Trần Văn Nhựt, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục-Đào tạo cho biết học sinh

bỏ học chủ yếu là học sinh lớp 10. Các em

bỏ học

một phần do

học lực

yếu, không

theo được trong giai đoạn đầu chuyển cấp, một mặt là do gia đình khó khăn, phải

tham gia lao động để phụ giúp gia đình, đặc biệt vào thời điểm sau Tết khi công

việc nương rẫy, hái chổi, đót bắt đầu vào mùa.

Bên cạnh đó, nhiều em trước đây là học sinh trường phổ thông dân tộc nội

trú huyện, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không được xét vào học lớp

10 tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, dẫn đến tâm lý chán nản, bỏ học./.

H.Chung (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *