Chiều 23/8, tại Học viện Cảnh

sát nhân dân, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009-2011 đã họp kỳ

thứ VI dưới sự chủ trì của giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng

Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước.

29 giáo sư đầu ngành

các lĩnh vực là thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã tham dự đầy

đủ. Hội đồng đã nghe và cho ý kiến về kết quả đã thực hiện và phương hướng triển

khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2011.

Đến nay, tổng hợp báo cáo của 78 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ cở, số ứng viên

đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là 68 người, sau khi xét, các Hội

đồng Chức danh giáo sư cơ sở đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn là 56 người, chiếm

82,4%.

Số ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư là 525

người, số được các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở đề nghị công nhận đạt tiêu

chuẩn là 458 người, chiếm 87,2%.

Tổng cộng số ứng viên cả chức danh giáo sư và phó giáo sư là 593 người, số được các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở đề nghị

công nhận là 514 người, chiếm tỷ lệ 86,68%.

Bên cạnh đó, năm 2011 tiếp tục việc

bổ nhiệm

chức danh

giáo sư, phó giáo sư đối với những nhà giáo đã được bổ nhiệm

ở nước ngoài, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề nghị Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước

cho ý kiến bổ nhiệm giáo sư Y học đối với phó giáo sư Trương Việt Bình.

Năm 2011

cũng có một trường hợp được đề nghị xét đặc cách chức danh giáo sư đối với phó

giáo sư Phùng Hồ Hải, Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại

cuộc họp lần thứ VI, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước cũng đã cho ý kiến và

biểu quyết thống nhất đi đến quyết định, trong trường hợp đặc biệt, ứng viên xét

công nhận giáo sư và phó giáo sư ở cấp cơ sở có thể không có mặt trực tiếp tại

Hội đồng mà tham gia trả lời bằng hình thức trực tuyến qua mạng.

Tuy nhiên

trường hợp ngoại lệ này phải được các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở xem xét

cho phép và phải báo cáo xin ý kiến

Hội đồng

Chức danh

giáo sư

Nhà nước.

Tại cuộc

họp, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã quyết định những công việc sẽ triển

khai khẩn trương, chặt chẽ theo đúng quy định để đi đến Lễ Công bố và bổ nhiệm

các chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 vào 20/11/2011 tại

Văn Miếu

, Quốc Tử

Giám, Hà Nội./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *