Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định

số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường

đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

Quy hoạch nhằm mục tiêu đến năm 2020 đạt khoảng 256 sinh viên/1 vạn dân;

khoảng 70%-80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề

nghiệp – ứng dụng và khoảng 20%-30% sinh viên được đào tạo theo các chương

trình nghiên cứu; đạt bình quân từ 17 đến 26 sinh viên

đại học

và cao đẳng/1

giảng viên; số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng viên đại học

khoảng 21% và số giảng viên có trình độ tiến sỹ trong tổng số giảng viên cao

đẳng dự kiến đạt khoảng 4%.

Vào năm 2020, phấn đấu bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu dành cho sinh viên theo

quy định đối với các môn học, ngành học; phấn đấu thu hút tỷ lệ trên 1% vào năm

2015 và 3% vào năm 2020 số lượng sinh viên là người nước ngoài so với tổng số

sinh viên cả nước đến học tập, nghiên cứu tại Việt Nam…

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2020, tổng quy mô đào tạo đại học và

cao đẳng

đạt

khoảng 2.200.000 sinh viên và số sinh viên chính quy tuyển mới đạt khoảng

560.000; cả nước có 460 trường đại học và cao đẳng, bao gồm 224 trường đại học

và 236 trường cao đẳng.

Về ngành nghề đào tạo, các ngành, nghề ưu tiên gồm một số ngành trong lĩnh vực

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; công nghệ

cơ điện tử và tự động hóa; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; một số

ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại

hóa; đào tạo giáo viên và chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ.

Đến năm 2020, số sinh viên khối ngành công nghiệp, giao thông và xây dựng chiếm

khoảng 31%, khối ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn khoảng

14%, khối ngành sư phạm và quản lý giáo dục khoảng 10%, khối ngành kinh tế, quản

trị kinh doanh, kế toán, tài chính, ngân hàng, luật và trợ giúp xã hội khoảng

31%, khối ngành nông-lâm-ngư khoảng 5%, khối ngành y-dược khoảng 6% và khối

ngành nghệ thuật, thể dục-thể thao khoảng 4% trong tổng số sinh viên đào tạo.

Mạng lưới trường

đại học, cao đẳng theo vùng đến năm 2020 được phân bố cụ thể,

vùng trung du và miền núi phía Bắc dự kiến có 57 trường, bao gồm 15 trường đại

học và 42 trường cao đẳng; vùng đồng bằng sông Hồng dự kiến có 157 trường, bao

gồm 91 trường đại học và 66 trường cao đẳng.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung dự kiến có 88 trường, bao gồm 38

trường đại học và 50 trường cao đẳng; vùng Tây Nguyên dự kiến có 15 trường, bao

gồm 5 trường đại học và 10 trường cao đẳng; vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến

có 50 trường, bao gồm 20 trường đại học và 30 trường cao đẳng.

Trên cơ sở những mục tiêu nói trên, quy hoạch đề ra một số nhóm giải pháp về đầu

tư, huy động vốn; nhóm các giải pháp về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ

quản lý giáo dục đại học; nhóm các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất; nhóm các

giải pháp về quản lý.

Bản quy hoạch cũng nhấn mạnh, giai đoạn 2011-2015 sẽ tập trung củng cố, tăng

cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; giữ ổn định

quy mô đào tạo

và số

lượng sinh viên chính quy tuyển mới; giảm quy mô đào tạo và số lượng sinh viên

chính quy tuyển mới hàng năm của các trường không đủ điều kiện bảo đảm chất

lượng; tổ chức, sắp xếp lại các trường đã thành lập; triển khai các dự án đã

được cấp phép đáp ứng đủ các điều kiện quy định thành lập trường; dừng cấp phép

các dự án thành lập trường mới; thu hồi giấy phép đối với các dự án quá hạn;

điều chỉnh cơ cấu ngành nghề thông qua việc cho phép mở ngành đào tạo.

Giai đoạn 2016-2020, quy hoạch tăng quy mô đào tạo hàng năm bình quân khoảng

0,3%/năm và tăng số sinh viên chính quy tuyển mới hàng năm bình quân khoảng

1,5%/năm; xem xét thành lập mới một số trường đa lĩnh vực hoặc đa ngành, đào tạo

theo định hướng nghiên cứu các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản (tự nhiên,

khoa học xã hội và nhân văn) và công nghệ cao (công nghệ sinh học, công nghệ vật

liệu mới, công nghệ tự động hóa và công nghệ thông tin) thay thế số trường đã

sát nhập, chia tách hoặc giải thể.

Việc thành lập trường đại học, cao đẳng ưu tiên ở các vùng kinh tế trọng

điểm, các địa bàn chiến lược thuộc vùng miền núi và trung du phía Bắc, vùng Bắc

Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng

bằng sông Cửu Long; không thành lập trường mới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí

Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2013/.

(TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *