Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký kết biên bản ghi nhớ với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhằm thống nhất đưa ra những cam kết nâng chất lượng dạy học môn lịch sử trong các cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người học, cha mẹ

học sinh

, sinh viên, cán bộ quản lí, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục và các lực lượng xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết của môn học lịch sử trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các hội thảo khoa học chuyên đề về đổi mới dạy học

môn lịch sử

sẽ được tổ chức, trong đó chú trọng đánh giá thực trạng dạy học, quản lý hoạt động dạy học lịch sử ở các cơ sở giáo dục phổ thông; thực trạng và việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học môn lịch sử trong thời gian vừa qua…

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, thành viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tham gia xây dựng, biện soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015.

Ngoài ra, để khích lệ tinh thần học sử, những học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử, thủ khoa môn lịch sử… sẽ được nhận thưởng từ Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam.

Trong thời gian qua, tình trạng học sinh Việt Nam mù mờ về lịch sử đã gây không ít bức xúc trong dư luận, được thể hiện rõ nhất ở hàng nghìn bài thi môn này bị điểm 0 ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như thi tuyển sinh đại học. Sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và

Hội Khoa học Lịch sử

là một trong những hoạt động nhằm khắc phục tình trạng đáng buồn này./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *