Theo chương trình “Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm

2011-2020,” đến năm 2015, 100% giảng viên trường đại học sư phạm đạt trình độ

thạc sỹ trở lên, trong đó ít nhất 25% đạt

trình độ tiến sỹ

và phấn đấu năm 2020,

ít nhất 50% giảng viên các trường đại học sư phạm đạt trình độ tiến sỹ.

Đây là một trong những nội dung nằm trong 7 đề án trọng tâm nhằm thực hiện

chương trình “Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011-

2020,” được đề cập đến tại

Hội nghị trực tuyến

toàn quốc các trường sư phạm diễn

ra vào ngày 27/8 ở đầu cầu Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí

Minh và Cần Thơ.

Cũng theo chương trình “Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm

2011-2020,” Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, cho biết mục

tiêu chung của chương trình là phát triển ngành sư phạm Việt Nam tiên tiến, hiện

đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên của hệ thống giáo

dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp từ năm 2011-2020.

Đồng thời, xây dựng các trường đại học sư phạm trở thành trung tâm sáng tạo

và đổi mới của ngành sư phạm cả nước; tăng cường sự gắn kết giữa hệ thống các

trường, khoa sư phạm với hệ thống giáo dục mầm non, phổ thông và các cấp quản lý

giáo dục để đảm bảo sự đồng bộ trong việc xây dựng và triển khai chương trình

giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Phó hiệu trưởng

Đại học Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh, phó giáo sư-tiến sỹ Hoàng Văn Cẩn đề xuất một số nội dung phát

triển bền vững trong đào tạo, giáo dục ngành sư phạm.

Phó giáo sư-tiến sỹ cho rằng cần đổi mới tuyển sinh trong ngành sư phạm. Cụ

thể việc tuyển sinh tất cả các ngành cần thêm các môn bắt buộc như Văn học và

tiếng Việt nhằm đảm bảo trình độ chuyên môn của giáo viên sau này; đồng thời gìn

giữ ngôn ngữ dân tộc.

Phó giáo sư-tiến sỹ cũng cho rằng cần tăng cường rèn luyện nghiệp

vụ sư phạm thường xuyên ngay từ học kỳ 2 của năm thứ nhất cho đến khi kết thúc

khóa học…

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng nêu ý kiến cần đổi mới cách đào tạo nghề ở

trong đó đào tạo giáo viên vừa có thể dạy được mầm non lại dạy được bậc tiểu học

và giáo viên bậc tiểu học vẫn có thể dạy tại trung học cơ sở… Điều này sẽ giúp

cho giáo viên có thể bám sát đối tượng dạy trong quá trình giảng dạy.

Năm học 2010-2011, cả nước có 4.400 giảng viên các trường đại học sư phạm,

trong đó giáo sư chiếm 18%, phó giáo sư là 5%, tiến sỹ và tiến sỹ khoa học là

12,84% và thạc sỹ với 46,5%.

So với năm 2006, tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư tăng 0,5%, tỷ lệ giảng viên có

trình độ tiến sỹ giảm 1,24%, tỷ lệ giảng viên có

trình độ thạc sỹ

tăng 4,06%; tỷ

lệ sinh viên/giảng viên trung bình là 31 sinh viên/giảng viên.

Ở hai trường sư phạm trọng điểm, các tỷ lệ này cao hơn; trong đó Đại học sư

phạm Hà Nội: tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư là 20%, tiến sỹ là hơn 33%. Đại học sư

phạm Thành phố Hồ Chí Minh: tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư là 6,25% và tiến sỹ là

28,4%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hiện nay,

ngành giáo dục đang đứng trước những khó khăn và thách thức lớn về chất lượng

đào tạo, cơ sở vật chất… nhưng lại có thuận lợi hơn những năm trước về chính

sách, chủ trương.

Việc rà soát xây dựng kế hoạch nhân lực đã được giao về từng bộ, ngành, địa

phương, đảm bảo có số lượng chính xác cho các nhà giáo dục xây dựng phương án

đào tạo, bồi dưỡng, không để cung không đủ cầu hoặc cung thừa dẫn đến tình trạng

lao động thất nghiệp. Bộ Giáo dục cũng cần yêu cầu các địa phương sớm hoành

thành quy hoạch nhân lực giáo dục địa phương để hoàn thành quy hoạch nhân lực

ngành và công bố sớm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các trường có sự liên kết chặt chẽ hơn, đặc biệt

là giữa hệ thống trường sư phạm với trường phổ thông, biến các trường phổ thông

trở thành vệ tinh đào tạo để sinh viên sư phạm có cơ hội nâng cao hơn kỹ năng

của mình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các trường sư phạm phải để sinh viên

tiếp xúc với chương trình phổ thông mới, cung cấp kỹ năng cho những giáo viên

tương lai không bị “bỡ ngỡ” khi ra trường. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và

Đào tạo dự kiến sẽ xây dựng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng của

giảng viên các trường sư phạm./.

N.Anh-Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *